Oferta instalacji elektrycznych i pomiarów

Instalacje elektryczne

Głównym celem firmy VOLT jest projektowanie i wykonawstwo wszelakiego typu instalacji elektrycznych, w tym:

 • Kompleksowe wykonywanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach, domach jedno i wielorodzinnych oraz obiektach firmowych;
 • Modernizacje i remonty istniejących instalacji elektrycznych;
 • Wykonywanie przyłączy nowych obiektów;
 • Wykonywanie i modernizacje instalacji odgromowych;
 • Usuwanie usterek w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych do 1 KV i większych napięć.

Pomiary

Wykonujemy również pomiary elektryczne, które sporządzamy w formie protokołu.

1. Badania i pomiary odbiorcze;

2. Badania i pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne), czyli:

 • pomiary stanu izolacji przewodów oraz kabli energetycznych;
 • pomiary impedancji pętli zwarcia;
 • pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo - prądowego;
 • pomiar prądu zadziałania wyłącznika różnicowo - prądowego;
 • pomiar spodziewanego prądu zwarciowego;
 • pomiar natężenia oświetlenia;
 • pomiar uziemienia roboczego.

Dokumentacja

Do każdego zlecenia sporządzamy profesjonalnie zrobioną dokumentację, m.in.:

 • schemat instalacji budynku, mieszkania, obiektu;
 • protokół z wykonania instalacji;
 • schemat rozdzielnic;
 • pomiary elektryczne.